فلزیاب طلایاب گنج یاب
گنج یابی

مفهوم و نشان رد پای برهنه در گنجیابی

رد پای برهنه در گنجیابی تعاریف متعددی دارد باید بدانید جایی که ردپا وجود دارد، احتمال اینکه بتوانید دفینه ای را پیدا کنید، بسیار زیاد است شاید این مورد بیشترین یا شناخته شده ترین نماد شکار در گنجیابی باشد ردپای برهنه یکی از مواد اولیه مهم گنج یابی است یک پا لزوماً با انگشتان پا کشیده میشود حفره های طبیعی در گنج یابی شبیه پا در طبیعت اغلب با نماد پا اشتباه گرفته میشوند.

رد پای برهنه در گنجیابی

ویژگیهای نشان رد پای برهنه در گنجیابی :

  • اگر رد پاي چپ و راست دركنار هم باشد به جهت پاها بايد نگاه كرد. (در جهت پاها مكانی که با سایر قسمتها متفاوت است بايد بررسي شود.)
  • گفته ميشود كه اگر يك رد پای باشد گنج نزديكتر و اگر دو رد پای باشد گنج دورتر است همچنین اگر فقط پای چپ باشد دفینه نزدیکتر و برای پای راست کمی دورتر خواهد بود.
  • معمولا برای پای چپ 3 الی 7 و برای پای راست 10 قدم به جهت انگشت ها محاسبه میگردد.
  • جایی که ردپا وجود دارد، احتمال اینکه بتوانید دفینه ای را پیدا کنید، بسیار زیاد است.

ضمنا اگر نزدیک انگشتان به اندازه نخود یک حفره وجود داشته باشد و یا یکی از انگشتان پا وجود نداشته باشد یا علامتی داشته باشد، در اینصورت 40 الی 70 قدم و در مواردی هم میتوان 111 قدم به سمت جلو برویم و قطعا یک گنجینه خوب وجود دارد مگر آنکه در گذشته دور یا نزدیک به تاراج رفته باشد.
شایان ذکر است، یافتن رد پای برهنه در گنجیابی در داخل اتاقک یا راهرو و غار و زیر زمین، بصورت بالا محاسبه نمیگردد و بسته به محل و طرز قرار گرفتن و نیز علائم موجود در کنار یا داخل آن، تعبیر و تفسیر مخصوص به خود دارد (که می توانید به کمک دستگاه گنجیاب به یک گنج خوب برسید)
و آخر اینکه چنانچه در داخل کف پا علامت ضربدر یا بعلاوه و یا حتی یک نقطه یا سوراخ وجود داشت ، هدف در زیر آن است.

نماد ردپای برهنه در دفینه یابی نشان دهنده چیست؟

یک پا راه را نشان می دهد اگر یک پا روی صخره ای محکم روی زمین باشد ، متوقف شده و گودال یا برآمدگی کوچکی با دقت در جهت انگشتان پا جستجو می شود که این امر مطمئناً شما را به نشانه دوم می رساند. اغلب یک پا بسیار دقیق اندازه گیری می شود هر سانتی متر 72-78 سانتی متر محاسبه می شود اندازه گیری دیگر در جهت یک پا است 10 مرحله شمارش می شود ، یک مرحله 120 سانتی متر است.

‫2/5 ‏‫(2 نظر)‬
دکمه بازگشت به بالا