فلزیاب طلایاب گنج یاب
گنج یابی

روش پنهان کردن گنج در جنگلها چگونه بوده است؟ | آیا همه جنگلها دارای دفینه هستند؟

پنهان کردن گنج در جنگلها | ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﮐﺜﺮ ﺩﻓﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺩﻓﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺩﺭ ﺩﻓﯿﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﺟﻨﮕﻞ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﺭﺍﯾﺞ ﺁﻧﺠﺎ، ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭﺧﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﮐﻪ ﺍﺣﯿﺎﻧﺎ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻣﺴﯿﺮ ﻋﺒﻮﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺩﺍﺩﻩ میشوند گنج در جنگل ها در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﯿﭻ ﻭ ﯾﺎ ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﺷﺒﯿﻪ ﯾﮏ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﮔﻨﺞ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺟﺎﯼ ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎﯼ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﮐﺎﻓﯽ ﻭ ﺧﻮﺑﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

روش پنهان کردن گنج در جنگلها چگونه بوده است؟

ﺩﺭ ﺟﺎﻫﺎﯼ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ ﻣﺤﻞ ﮐﻠﺴﯿﺎ ﻭ ﻣﻌﺒﺪﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﯾﺎﻓﺖ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺎﮐﻦ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﻭ ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺎﮐﻦ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﮑﻨﯿﺪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺍﻣﺎﮐﻦ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺭﺧﺖ ﺍﻣﺮﻭﺯﯼ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻧﻬﺎﯼ ﻗﺪﯾﻢ ﺟﻨﮕﻞ ﻭ ﺑﯿﺸﻪ ﺯﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎﺕ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﺍﻧﺰﻭﺍ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻌﺎﺑﺪ ﻭ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺟﻨﮕﻞ ﺍﻣﺮﯼ ﺭﺍﯾﺞ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﺸﯿﺶ ﻫﺎ ﻭ ﺭﺍﻫﺐ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﻫﺎ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﻋﺒﺎﺩﺕ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﺯ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ میشود ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺻﻮﻣﻌﻪ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ میشدند.

گنج یابی در جنگل ها چگونه است؟ آیا همه جنگلها دارای دفینه هستند؟

از نظر اصول پنهان کردن دفینه نیاز به قوانین خاصی دارد مثل درختی خاص در آن نقطه یا چشمه نامدار و همینطور کوهی خاص و معروف که حتی خرافاتی پشتش باشد اینها خیلی اهمیت دارند و اینکه چون شمال رطوبت بالاست و خزه رشد زیادی دارد و میتواند آثار را بپوشاند و رشد درختان فرسایش سطح زمین به دلیل ریزش برگ و افزایش خاک با پوسیده شدن برگها همه یک مشکل اساسی هستند.

  • چون در جنگل رفت و آمد در گذشته نیاز به نشانه هایی برای گم نکردن مسیر بوده پس میتواند گاهی آثاری که شما پیدا میکنید در گذشته جهت مسیریابی و اشاره به قلعه در چند کیلومتر جلوتر باشد.
  • در نقطه های جنگلی که آب نیست گنج و دفینه ای وجود ندارد باید چشمه باشد.
  • باید وقتی در فضا قرار میگیرید حس اینکه اینجا تمدنی در گذشته بود را احساس کنید کوه ها و قسمتهایی که خاک ترد و رانشی دارند دفینه ای ندارند.
  • جاهایی که درختان فشرده و در هم دارند ثروتی وجود ندارد چون درهمی زیاد باعث نرسیدن آفتاب و کوری دید و رطوبت بالا میشود و دلیلی ندارد کسی ثروت و گنجی را آنجا دفن کند.
  • سنگ های مربع و دارای اشکال هندسی ولی بسیار بزرگ و طبیعی اهمیت بالایی در نقاط جنگلی دارند.

برای خرید و کسب اطلاعات بیشتر در مورد انواع دستگاه طلایاب میتوانید
به سایت خرید دستگاه ردیاب مراجعه نمائید.

‫3/5 ‏‫(2 نظر)‬

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × دو =

دکمه بازگشت به بالا